Tủ đông trữ sữa đứng dung tích từ 100 lít – 230 lít. Tủ đông đứng chia nhiều ngăn dễ trữ sữa.